co nazywamy lokacją?

co nazywamy lokacją?

Pytania i Odpowiedzico nazywamy lokacją?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

W ujęciu historycznym lokacją nazywamy proces zakładania wsi i miast. Była to forma o charakterze organizacyjno-prawnym, która była nadawana właścicielowi danej ziemi na podstawie prawa lokacyjnego. Mogła ona zostać przyznana zarówno nowym wsiom i miastom, jak i tym, które zostały założone już wcześniej w posiadłościach właściciela. Prawa, które obowiązywały w polskich miastach były następujące: prawo średzkie, chełmińskie, magdeburskie oraz lubeckie. Lokację stosowano przede wszystkim w celu przyciągnięcia nowych mieszkańców. Często byli nimi zbiegowie. Dzięki lokacji możliwe stało się szybkie wykorzystanie nieużytków albo efektywne podniesienie wydajności ziemi, która już jest użytkowana. Ponadto właściciel nie musiał już być od tej pory odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad tą ziemią. Tym, od tej pory zajmował się już zasadźca. Natomiast pan feudalny otrzymywał od niego należności oraz sprawozdanie. Ponadto jeżeli lokacja miasta znajdowała się przy szlaku objętym drogowym przymusem, pozwalała uzyskać jakieś korzyści z kupieckich dochodów.

Twoja odpowiedź

9 + 14 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami