co obejmuje vat 23

co obejmuje vat 23

Pytania i Odpowiedzico obejmuje vat 23
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

VAT to skrót od pewnego rodzaju podatku nałożonego przez państwo. Jest to inaczej mówiąc podatek od wartości dodanej produkty, który w efekcie końcowym jest naliczany do ostatecznej ceny dobra i w ostateczności płaci go klient (nabywca) danego dobra. Istnieją różne stawki podatków vat. W Polsce jedną z nich jest stawka 23 %. Wyjątek stanowią usługi hotelarskie i gastronomiczne, które mogą naliczać podatek vat od wartości brutto i w takim przypadku wynosi on nie 25% lecz 18,7%. Podatek vat jest to podatek zarówno od towarów jak i wszelkiego rodzaju usług. Stawka 23% podatku od wartości dodanej jest w Polsce podstawowa. Z racji tego wszelkie dobra i usługi z reguły mają naliczaną właśnie tę stawkę. Wyjątkiem są wyszczególnione inne stawki i progi podatkowe dotyczące wybranych towarów i usług. Jednakże wyjściową stawką opodatkowania jest właśnie stawka 23%. Dotyczy on wszelki dóbr i usług, które towarzyszą nam w codziennym życiu: począwszy od części produktów spożywczych, poprzez ubrania a skończywszy na zabawkach.

Twoja odpowiedź

12 + 2 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami