Co oznacza skrót sp?

Co oznacza skrót sp?

Pytania i OdpowiedziCo oznacza skrót sp?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Skrót „sp” może być rozumiany w trojaki sposób. Pierwszy z nich odnosi się do sfery muzycznej – singel (SP lub singiel) oznacza zazwyczaj jeden, ale czasem i więcej utworów w jednym, krótkim wydawnictwie, które zapowiada pełny album wykonawcy. Inne tłumaczenie tego skrótu jest związane z informatyką i dotyczy Service Pack, czyli pakietu nowych funkcji i aktualizacji, które mają zagwarantować bezpieczeństwo oprogramowania. Występuje pod postacią jednego, szybko instalowanego pliku. W chemii kwantowej „sp” odnosi się do rodzajów hybrydyzacji, gdzie „s” i „p” są symbolami orbitali, a liczby przy nich (na przykład sp2) oznaczają ilość orbitali, które łączą się z sobą. Istnieją trzy tego rodzaju hybrydyzacje: sp, sp2 oraz sp3, a każda z nich charakteryzuje się inną strukturą przestrzenną. Skrót „sp” może także odnosić się do nazw różnych organizacji czy instytucji, na przykład: Skarb Państwa, Straż Pożarna, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Patriotyczne, Solidarna Polska, Sprawiedliwa Polska czy choćby Szkoła Podstawowa.

Twoja odpowiedź

19 + 17 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami