Co to jest funkcja?

Co to jest funkcja?

Pytania i OdpowiedziCo to jest funkcja?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Funkcja najczęściej jest określana jako rola. Funkcja oznacza pewną czynność lub dokładniej zadanie, role, jaka dany czynnik pełni wobec innych podmiotów czy czynników. Można wyróżnić między innymi funkcje matematyczne, logiczne, społeczne, rodzinne. Funkcja społeczna to również rola, jaką dana osoba pełni na rzecz społeczności, w której funkcjonuje. Do danej funkcji są wówczas przypisane konkretne zadania i działania. W ramach pewnej funkcji określone są mniejsze role. Funkcje można spełniać dobrze lub źle,, ale zawsze jest ta jakiś sposób wypełniania danej funkcji. Funkcja jako rola może być przedstawiona na przykładzie wyrazów i zdania. W zdaniu dany wyraz, choć ma jedno znaczenie, może pełnić różne funkcje- funkcje podmiotu, przymiotnika itp. Mówimy również, że na przykład ktoś pełni swoją funkcję dobrze lub źle, co oznacza dobre lub nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków. W matematyce funkcja oznacza przyporządkowanie czegoś czemuś innemu i tak należy ją rozumieć oraz interpretować.

Twoja odpowiedź

14 + 10 =