co to jest gender?

co to jest gender?

Pytania i Odpowiedzico to jest gender?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Słowo gender pochodzi z języka angielskiego. Jest to suma cech, zachowań, stereotypów oraz ról płciowych, które przyjmują zarówno kobiety jak i mężczyźni danej kultury na drodze socjalizacji. Gender nazywany jest również kulturowym komponentem tożsamości płciowej. Przekazywany jest pojedynczym osobnikom poprzez uczenie się i powtarzanie zachowań innych osób o tej samej płci. Na płeć społeczną składa się na przykład ubiór czy sposób zachowania. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje gender jako zachowania oraz atrybuty stworzone przez społeczeństwo, warunkiem jest to, że muszą być one zaakceptowane zarówno przez kobiety oraz przez mężczyzn. Istnieje nawet kierunek studiów o nazwie gender-studies, możemy go nawet odnaleźć na kilku uczelniach w Polsce. Termin gender jest ściśle związany z teoriami, które dotyczą ról płciowych. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w Polsce pojęcie gender odnosi przede wszystkim do równości płci, nie neguje on w tym przypadku różnic pomiędzy oboma płciami. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

5 + 17 =