co to jest humanizm

co to jest humanizm

Pytania i Odpowiedzico to jest humanizm
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Humanizm jest to nurt filozoficzny, który skupia się na człowieku. Jego cechą charakterystyczną jest antropocentryzm, czyli stawianie człowieka w centrum zainteresowania. Termin pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „ludzki”. Ruch został zapoczątkowany we Włoszech w XIV w., po czym rozwinął się w innych krajach europejskich. W sensie ogólnym, jest to wszystko to, co uznaje się z właściwie człowiekowi oraz wszelkie poglądy, uznające człowieka, jego istotę, jego zainteresowania i potrzeby jako najwyższą wartość. Osoba ludzka jest wszechstronna i wielka według humanistów. Wyróżnia się humanizm religijny, humanizm świecki, humanizm ateistyczny, humanizm edukacyjny, a historycznie humanizm grecki, humanizm rzymski, humanizm renesansowy oraz humanizm współczesny. Humanizm łączy się w literaturze zainteresowaniem filozofią klasyczną i dziełami antycznymi. Z humanizmem ściśle wiążą się takie pojęcia, jak racjonalizm, egzystencjalizm, posthumanizm, transhumanizm, obiektywizm, pragmatyzm, neohumanizm.

Twoja odpowiedź

11 + 11 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami