Co to jest synonim?

Co to jest synonim?

Pytania i OdpowiedziCo to jest synonim?
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

Mianem synonimu określamy wyraz lub określenie podobne znaczeniowo do innego słowa. Może być również zbliżone, jednak musi posiadać podobne znaczenie i być wypowiedziane w podobnym kontekście. Synonimy mogą także uczestniczyć w konstrukcji składniowych form morfologicznych oraz leksemów. Synonim jest przede wszystkim wyrazem bliskoznacznym, czyli o podobnym znaczeniu. Za synonim nie uznajemy równoważnych wyrazów zaczerpniętych z języków obcych. Także synonimami mogą być takie pary słów jak: wielki – ogromny, samochód – auto, dzidzia – bobas, barwa-kolor, kawał – żart, burza – nawałnica itp. Ja widzimy synonimów może być na prawdę dużo. Synonimy możemy rozróżnić na semantyczne oraz na stylistyczne. Semantyczne odnoszą się zazwyczaj do jakiegoś przedmiotu, zjawiska lub pojęć. Stylistyczne różnią się od siebie barwą uczuciową. Pod względem barwy uczuciowej możemy wyróżnić synonimy: chronologiczne, emocjonalne, stylowe, środowiskowe oraz terytorialne. Istnieją również synonimy różnordzenne, które należą do jednej rodziny wyrazowej.

Twoja odpowiedź

0 + 3 =