co to jest utopia

co to jest utopia

Pytania i Odpowiedzico to jest utopia
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Utopia jest to termin oznaczający państwo idealne i co za tym idzie, państwo, które nie może istnieć. W mowie potocznej, utopią nazywa się fantazję, coś, co jest zbyt piękne, żeby miało miejsce w rzeczywistości. Termin ten funkcjonuje od XVI w. Pierwszy raz pojawił się jako tytuł dzieła Tomasza Morusa. Istnieją wątpliwości, czy słowo pochodzi od greckiego pojęcia _outopos_ – wtedy oznaczałoby miejsce, którego nie ma – czy też od pojęcia _eutopia_ – dobrego miejsca. Możliwe, że efekt wieloznaczności jest tym, o co autorowi chodziło. Nie przez przypadek termin ten został stworzony w epoce odrodzenia, kiedy ludzie zaczęli przełamywać średniowieczne zasady rządzące światem, normy moralne i religijne, zaczęli kwestionować ład społeczny. Pierwszą koncepcję utopii opisał jednak Platon, w swym dziele zatytułowanym „Państwo”. Wywnioskować można, że samo pojęcie utopii istniało już w starożytności, a nawet, że tęsknota za innym, lepszym miejscem, które człowiek nie jest w stanie stworzyć, trwała od początków rodzaju ludzkiego.

Twoja odpowiedź

11 + 4 =