co to jest zaimek

co to jest zaimek

Pytania i Odpowiedzico to jest zaimek
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

Zaimek jest to część mowy. Może występować w roli rzeczownika, przymiotnika, przysłówka lub liczebnika. Zaimek jest odmienną częścią mowy, chociaż niekiedy jego odmiana nie jest możliwa. Jest to zależne, od tego jaką część mowy zastępuje. Nieodmiennym rodzajem zaimka jest zaimek przysłowny, na przykład tak, tam, gdzieś. Słowa te są nieodmienne. Pozostałe rodzaje zaimków odmieniają się. Są to: zaimki rzeczowne, zaimki liczebne i zaimki przymiotne. Istnieje także podziałów zaimków ze względu na jego funkcję. Tutaj wyróżnia się zaimki: osobowe (np. ja, ty), zwrotne (np. się), dzierżawcze (np. mój, twój), wskazujące (np. ten, tamta), pytające (np. kto? co?), względne (np. kto, co), nieokreślone (np. jakiś, któryś), przeczące (np. żaden, nigdy), upowszechniające (np. wszyscy, wszędzie). Zaimka używa się, kiedy chcemy wskazać coś, krótko opisać bez wchodzenia w szczegóły i opisywania przedmiotu. Zaimek w wielu językach pełni dodatkową funkcję – jest zwrotem grzecznościowym, odpowiadające polskiemu zwrotu per „pan” czy „państwo”.

Twoja odpowiedź

4 + 7 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami