co to znaczy być asertywnym?

co to znaczy być asertywnym?

Pytania i Odpowiedzico to znaczy być asertywnym?
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

Bycie asertywnym jest bardzo pożądanym zachowaniem. Asertywność polega na umiejętności wyrażania swojego zdania i opinii, przy jednoczesnym poszanowaniu i szacunku do poglądów innych osób. Jest to umiejętność nabyta, której każda jest w stanie się nauczyć. Jest to postawa, która polega na umiejętności posiadania i wyrażania własnej opinii, własnego zdania i własnych myśli. Umie bezpośrednio swą postać i emocje, ale jednocześnie szanujemy czyjeś zdanie, postawę i opinie. Asertywność polega również na niewykazywaniu postaw i zachowań agresywnych. Polega na umiejętnym wyrażaniu krytyki, opinii, swoich potrzeb i życzeń, poczucia winy. Polega również na jednoczesnym odmawianiu innym osobom, przy czym robimy to w taki sposób, że nie ranimy wówczas innych osób. Osoba asertywna umie również przyjmować krytykę, pochwały, ale i oceny. Osoby asertywne są autentyczne. Ich zachowanie jest elastyczne. Są świadomi siebie, swoich zalet i wad i posiadanych opinii na jakiś temat. Są wrażliwi w stosunku do innych osób. Są stanowczy i mają wysoką, prawidłową samoocenę.

Twoja odpowiedź

20 + 2 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami