Co to znaczy Mrs.?

Co to znaczy Mrs.?

Pytania i OdpowiedziCo to znaczy Mrs.?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Skrót Mrs. używany jest w języku angielskim w sytuacjach oficjalnych, przeważnie przed nazwiskiem zamężnej kobiety. Oznacza on w tłumaczeniu na język polski „Pani”. Przed nazwiskiem rodowym kobiety niezamężnej używa się słowa Miss lub skrótu Ms. Tego typu zwrotów używa się w sytuacjach formalnych albo jeśli zwracamy się do osoby, z którą nie jesteśmy w zażyłych stosunkach. Przy sporządzaniu różnego rodzaju oficjalnych pism czy tekstów znajomość odpowiednich form grzecznościowych jest kluczowa. Funkcjonują one na zasadzie podobnej, co polskie zwroty: Pan, Pani, Państwo, itd. Do mężczyzny, niezależnie od stanu cywilnego, w języku angielskim zwracamy się słowem Mister albo używając skrótu Mr. Warto zwrócić uwagę, że przed nazwiskiem wdowy piszemy również Mrs., mimo że nie jest ona już zamężna. Inną ważną wskazówką jest to, że skrótu Ms. można użyć w stosunku nie tylko do panien, ale także kobiet zamężnych. Zwrot ten okazuje się niezwykle użyteczny w sytuacjach, kiedy nie znamy stanu cywilnego kobiety.

Twoja odpowiedź

3 + 20 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami