Co to znaczy uosobienie?

Co to znaczy uosobienie?

Pytania i OdpowiedziCo to znaczy uosobienie?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Uosobienie, inaczej personifikacja, to figura stylistyczna będąca odmianą metafory. Polega na przedstawianiu przedmiotów, roślin, zwierząt, zjawisk natury albo abstrakcyjnych pojęć (na przykład cnót, grzechów, idei) jako podmiotów działających i myślących na podobieństwo ludzi. Innymi słowy – to przeniesienie cech ludzkich na istoty, przedmioty czy pojęcia, które takowych cech nie posiadają. Personifikacja bardzo często „posługuje się” innymi figurami stylistycznymi – metaforami czy alegoriami. W przeciwieństwie do antropomorfizacji, personifikacja jest bardziej skonwencjonalizowana i nie ogranicza się do nadania pojedynczych ludzkich rysów. Ten środek stylistyczny był szczególnie popularny w średniowieczu (na przykład personifikacje pojęć moralnych w moralitecie, liczne personifikacje śmierci, np. w „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”). Natomiast w okresie renesansu powracano do elementów personifikacji antycznych. Personifikacja to z łacińskiego _personificatio – *uosobienie, pochodzące od słów *persona_ – osoba i *facere *– czynić.

Twoja odpowiedź

17 + 19 =