Co uważane jest za początek okresu zwanego nowym państwem?

Co uważane jest za początek okresu zwanego nowym państwem?

Pytania i OdpowiedziCo uważane jest za początek okresu zwanego nowym państwem?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Starożytna cywilizacja Egiptu była położona nad deltą Nilu w północnej Afryce i była jedną z pierwszych tak rozwiniętych cywilizacji. Dzieje tego narodu można podzielić na Dzieje Starego Państwa, Średniego i Nowego państwa między każdym z tych okresów istniał okres przejściowy. Charakterystyczne jest to iż w okresie nowego państwa doszło do znacznego rozwoju terytorialnego Egiptu, miało to miejsce w latach 1550 -1070 p.n.e. Okres ten rozpoczął się w momencie panowania XVIII dynastii i trwał do zakończenia i wygaśnięcia linii XX dynastii. Właśnie w tym okresie, faraonowie uważają się za bogów, najważniejsze znaczenie ma bóg słońca Amon- Re, również dowódcy państwowi starali się zanegować stary porządek religijny, jednak im się to nie udało. Egipcjanie podporządkowują sobie ludy sąsiednie czyli Hurytów, Hetytów, Babilończyków i Asyryjczyków. W okresie nowego państwa najsłynniejszymi postaciami są Totmes I i Totmes III oraz królowa Hatszepsut, która znacząco zreorganizowała państwo pod względem gospodarczym.

Twoja odpowiedź

11 + 18 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami