Czemu Ducha Świętego nazywamy nauczycielem kościoła?

Czemu Ducha Świętego nazywamy nauczycielem kościoła?

Pytania i OdpowiedziCzemu Ducha Świętego nazywamy nauczycielem kościoła?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Duch Święty jest jedną z trzech osób we wspólnocie Trójcy Świętej. Działa w Kościele i w świecie razem z Ojcem i Synem. Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej, ponieważ za każdym razem, gdy zaczynamy modlić się, Duch Święty swoją troską wprowadza nas na drogę modlitwy podobnej do modlitwy i postawy życiowej Jezusa. Bez Ducha Świętego nie było by Kościoła ani życia chrześcijańskiego, nie było by świata, ani ludzi. Duch Święty obdarza świat i wspólnotę Kościoła swa mocą, pełną życia i miłości. Jest obrońcą, pocieszycielem w naszej duchowej walce z szatanem, przychodzi z pomocą w słabościach fizycznych, moralnych, duchowych, uczy nas modlić się sercem, w duchu wiary, nadziei i miłości. Duch Święty pomaga nam przezwyciężyć trudności i pokusy, których możemy doświadczyć w czasie modlitwy. Czasem zdarza się, że nie umiemy się modlić, brakuje nam właściwych słów, wtedy Duch Święty sam kieruje nasze modlitwy i błagania do Boga. Obecność w nas Ducha Świętego jest warunkiem naszego trwania w Chrystusie, czyni on naszą łączność z Panem Jezusem głębszą. To właśnie Duch Święty jest Nauczycielem Kościoła, który uczy nas i przypomina nam to wszystko, co nam mówił Jezus. W Duchu Świętym mamy odpuszczenie grzechów i zmartwychwstanie. Jeśli mieszka w nas Duch Boga, który wskrzesił Jezusa, również przywróci do życia nasze ciała mocą mieszkającego w nas Ducha Świętego.

Twoja odpowiedź

18 + 0 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami