Czym różni się lewica od prawicy?

Czym różni się lewica od prawicy?

Pytania i OdpowiedziCzym różni się lewica od prawicy?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Lewica to określenie partii politycznych, które sprzeciwiają się tradycyjnemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, prawica natomiast to partie polityczne przeciwne lewicy. Wyznawcy poglądów lewicowych dążą przede wszystkim do społecznej sprawiedliwości, wolności i równości obywateli, często są także przeciwni ingerencji kościoła i religii w politykę. Prawicowcy to ludzie przeciwni dokonywaniu gwałtownych i radykalnych zmian w życiu obywateli. Dotyczy to wszystkich jego sfer, zarówno gospodarki, jak i sfery społecznej. Zarówno wśród lewicowców, jak i wyznawców poglądów prawicowych wyróżnić możemy różnego rodzaju odłamy oraz środowiska skrajnie lewicowe i prawicowe. Członkowie partii lewicowych to najczęściej osoby wywodzące się z partii socjaldemokratycznych i komunistycznych, prawicowcy natomiast to głównie środowiska o poglądach konserwatywno – liberalnych, monarchistycznych i demokratyczno – chrześcijańskich. Często trudno jednoznacznie dokonać podziału na członków lewicy bądź prawicy, gdyż część osób lub partii lewicowych wyznaje pewne poglądy prawicowe i odwrotnie.

Twoja odpowiedź

16 + 12 =