czym zajmuje się bank centralny

czym zajmuje się bank centralny

Pytania i Odpowiedziczym zajmuje się bank centralny
Zespół Qlix Personel zapytał 11 miesięcy temu

Bank centralny to instytucja, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Do głównych zadań banku centralnego należą takie czynności jak: emisja pieniądza gotówkowego, wprowadzenie pieniądza do obiegu, udzielanie kredytów bankom komercyjnym, emitowanie znaków pieniężnych, rozliczanie banków komercyjnych, rejestrowanie rozliczeń z innymi bankami, świadczenie usług bankowych innym bankom, realizacja transakcji z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi, pełnienie funkcji skarbu państwa, prowadzenie rachunków instytucji państwowych, utrzymywanie rachunku depozytowego, prowadzenie kasy obsługowej budżetu, obsługiwanie długu publicznego, formułowanie celów polityki pieniężnej, zarządzanie rezerwami dewizowymi kraju, kształtowanie kursu waluty krajowej, dbanie o bezpieczeństwo systemu bankowego, nadzorowanie działalności banków komercyjnych, regulacja podaży pieniądza oraz oddziaływanie na politykę kredytową banków komercyjnych. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

8 + 7 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami