czym zajmuje sie krytyk literacki?

czym zajmuje sie krytyk literacki?

Pytania i Odpowiedziczym zajmuje sie krytyk literacki?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Mianem krytyka literackiego określa się taka osobę, która zajmuje się działalnością intelektualną mającą na celu ocenianie oraz interpretowanie dzieł literackich. Krytyk literacki zajmuje się takimi czynnościami jak: prezentacja zjawisk dotyczących twórczości literackiej, ocenianie dzieł literackich, wystawianie recenzji, wypracowywanie metod badawczych i metod oceniania oraz kształtowanie postaw twórczych i opinii. Krytyk literacki musi przede wszystkim wyrazić swoją opinię na temat danego dzieła literackiego. Oczywiście powinien swoją ocenę uzasadnić używając jak najbardziej racjonalnych argumentów. Za ojca krytyki literackiej uważa się Arystarcha z Samotraki. W Polsce początek krytyki literackiej pojawił się prawdopodobnie w 1811 roku, kiedy to Stanisław Kostka Potocki wydał „Rozprawę o zasadach krytyki i o potrzebie wprowadzenia jej u nas”. Krytyka literacka powinna być z założenia przekonaniem ideowo – artystycznym. Krytyk literacki powinien przede wszystkim umieć oceniać oraz interpretować dzieła literackie. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

7 + 17 =