czym zajmuje się referent?

czym zajmuje się referent?

Pytania i Odpowiedziczym zajmuje się referent?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Mianem referenta określa się osobę, która załatwia w sposób merytoryczny daną sprawę. Referent bardzo często jest nazywany również prowadzącym sprawę. Referent zajmuje się między innymi takimi czynnościami jak: realizacja przewidzianych czynności kancelaryjnych, rejestrowanie spraw, przygotowywanie projektów pism do sprawy, dbanie o terminowość załatwiania spraw, dokładne kompletowanie akt sprawy, porządkowanie dokumentacji oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju spraw biurowych. Z zawodem referenta możemy się spotkać w: organach gminy, związkach międzygminnych, organach powiatu, starostwach powiatowych, organach samorządu województwa, urzędach marszałkowskich, organach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz urzędach obsługujących te organy. Zazwyczaj przed referentem nie stawia sie wysokich wymagań, referent musi bardzo dobrze potrafić obsługiwać komputer oraz wykonywać wszelkiego rodzaju pracę biurowe. Na stanowisko referenta bardzo często zatrudnia sie studentów studiów zaocznych, najczęściej kierunków humanistycznych. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

15 + 6 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami