Dla ilu grup maszyn i urządzeń wymagane są uprawnienia operatora?

Dla ilu grup maszyn i urządzeń wymagane są uprawnienia operatora?

Pytania i OdpowiedziDla ilu grup maszyn i urządzeń wymagane są uprawnienia operatora?
Zespół Qlix Personel zapytał 11 miesięcy temu

Obowiązek zdobycia odrębnych uprawnień istnieje w odniesieniu do czterech grup maszyn i urządzeń: I. Maszyn do robót ziemnych. II. Maszyn do robót drogowych. III. Maszyn do transportu pionowego. IV. Maszyn różnych i urządzeń technicznych. Osoby, które w swojej pracy wykorzystują betoniarki, lub ich praca polega na montażu lub demontażu rusztowań, muszą mieć do tego odrębne uprawnienia i ukończone szkolenia. Betoniarka wymieniana jest wśród maszyn należących do grupy IV tj. maszyn różnych i urządzeń technicznych. Uprawnienia wymagane są także dla maszyn, które używane są do prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem, a mianowicie: -platformy załadowcze -wózki jezdniowe podnośnikowe Uprawnienia operatorów należy posiadać także przy obsłudze: wózków widłowych, koparek, ładowarek, spycharek, koparko – ładowarek, walców, koparko-spycharek, maszyn do układania asfaltu, pomp do betonu, agregatów tynkarskich, zagęszczarek, ubijarek, przecinarek, pił łańcuchowych, sprężarek, podajników, spawarek oraz urządzeń służących do malowania.

Twoja odpowiedź

1 + 19 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami