dla kogo renta

dla kogo renta

Pytania i Odpowiedzidla kogo renta
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

Renta jest to świadczenie pieniężne wypłacane z funduszu ubezpieczeń społecznych dla wszystkich osób, które z przyczyn zdrowotnych straciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Renta może być czasowa lub trwała, w zależności od poziomu uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie rentowe stałe przyznawane jest osobie, która ze względu na ogólny stan zdrowia lub w następstwie wypadku utraciła całkowicie zdolność do podjęcia pracy. Renta czasowa natomiast wypłacana jest na czas rekonwalescencji osoby, która rokuje wyzdrowienie i powrót do sprawności. Istnieje też tzw. renta szkoleniowa. Jest to z kolei forma wsparcia dla osób, które z powodu choroby lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku straciły możliwość wykonywania wyuczonego zawodu. Ubezpieczyciel zakłada wówczas, że osoba taka może się przekwalifikować, i na czas kursów i szkoleń przyznaje mu zapomogę w postaci renty szkoleniowej. Przykładowo, gdy operator koparki straci nogę, nie może już obsługiwać pojazdu mechanicznego. Przez okres 6 miesięcy może jednak otrzymywać od ZUS rentę szkoleniową, która pozwoli mu nauczyć się zarządzania ekipą budowlaną lub szkolenia osób, które chciałby się nauczyć taki pojazd obsługiwać.

Twoja odpowiedź

15 + 8 =