Dlaczego Arystotelesa uważa się za pierwszego teoretyka literatury?

Dlaczego Arystotelesa uważa się za pierwszego teoretyka literatury?

Pytania i OdpowiedziDlaczego Arystotelesa uważa się za pierwszego teoretyka literatury?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Arystoteles był filozofem greckim, żył w latach 384 p.n.e.- 322 p.n.e. Arystoteles wywodzi się ze szkoły Platona. Filozof ten uznawany jest za pierwszego teoretyka literatury, ponieważ jako pierwszy rozróżnił i nazwał gatunki literackie. Arystoteles jako pierwszy podzielił ogół dokonań literackich na poszczególne gatunki. To właśnie dzięki Arystotelesowi istnieje dzisiejszy podział literatury na trzy podstawowe gatunki. Arystoteles podzielił literaturę na epikę, lirykę i dramat. Wyodrębnił on również jako osobny gatunek literacki poezję. W odróżnieniu od Platona, Arystoteles docenia poetów. Dla niego poezja jest sztuką wyższą. Arystoteles wprowadza do literatury dwa pojęcia: katharsis i mimesis. Dzięki temu filozofowi powstała nauka o literaturze. Arystoteles właśnie włożył dzieła literacki w określone ramy. Każdy gatunek literacki ma swoje cechy charakterystyczne. Arystoteles dał początek poetyce, czyli dziedzinie badań literackich. Filozof ten zapoczątkował rozważania nad dziełem, nad jego sensem i przyczyną powstania. Według niego każde dzieło powstaje z jakiejś przyczyny, jedne cieszą a inne mają wywołać w słuchaczu katharsis.

Twoja odpowiedź

11 + 14 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami