Dlaczego gmina jest podstawową i najważniejszą jednostka samorządu terytorialnego?

Dlaczego gmina jest podstawową i najważniejszą jednostka samorządu terytorialnego?

Pytania i OdpowiedziDlaczego gmina jest podstawową i najważniejszą jednostka samorządu terytorialnego?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego ponieważ składa się ona z ogółu mieszkańców danego obszaru. Mieszkańcy ci mogą wybierać władze w wyborach bezpośrednich. Gmina reprezentuje każdego obywatela. Zajmuje się ona sprawami podstawowymi i najważniejszymi z punktu widzenia obywatela. Każdy obywatel mieszkający na danym terenie ma obowiązek przynależności do gminy. Gmina jest urzędem sprawującym władze. Od roku 1997 istnienie gminy regulowane jest prawem konstytucyjnym. Gmina jest organem, który ma możliwość stanowienia prawa oraz kontrolowania swoich mieszkańców. Gmina jest najważniejszą jednostką samorządu terytorialnego ponieważ to gmina właśnie załatwia najważniejsze sprawy obywateli. Gmina na szczeblach władzy jest najbliżej zwykłego obywatela. Pomaga swemu mieszkańcowi w rozwiązywaniu problemów, i doraźnie zaspokaja potrzebujących. Gmina jest najważniejszą jednostką samorządu terytorialnego ponieważ jest najbliżej ludzi oraz posiada prawo ustawodawcze oraz wykonawcze.

Twoja odpowiedź

20 + 14 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami