Dlaczego planety widziane z ziemi przesuwają się na tle gwiazd?

Dlaczego planety widziane z ziemi przesuwają się na tle gwiazd?

Pytania i OdpowiedziDlaczego planety widziane z ziemi przesuwają się na tle gwiazd?
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

Ziemia obraca się w stosunku do Słońca, prawo to jako pierwszy sformułował Giordano Bruno właśnie dzięki obserwacji ruchu planet a także horyzontu, na tej podstawie wywnioskował iż Ziemia nie jest ani płaska ani statyczna względem Słońca. Za swoje poglądy został spalony na stosie. Właśnie dlatego wydaje nam się, że to inne gwiazdy czy planety się poruszają, ale tak naprawdę Słońce stoi w miejscu inne planety są dalej aby dostrzec ich obrotowy ruch, bądź stałą pozycję. Prace Bruna kontynuował Mikołaj Kopernik, badał także zasadę prawa grawitacji. Poglądy te zamieścił w swoim dziele „O obrotach ciał niebieskich” Większe znaczenie prawu grawitacji nadał jej Izaak Newton fizyk, który prawo grawitacji, czy też ciążenia odkrył przez przypadek leżąc pod jabłonią. 5 lipca 1687 roku wydał opracowanie, które jasno tłumaczyło jego odkrycie. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że każdy element jest przyciągany przez inny z siłą, która jest wprost proporcjonalna do masy i odwrotnie proporcjonalna do odległości jaka jest między ciałami na których działa siła grawitacyjna. Jest to podstawowe prawo w fizyce a konkretnie odnosi się do mechaniki. Newton opisał działanie tych sił wypadku spadania przedmiotów jak i ruchu planet.

Twoja odpowiedź

6 + 4 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami