gdzie ma siedzibę komisja europejska?

gdzie ma siedzibę komisja europejska?

Pytania i Odpowiedzigdzie ma siedzibę komisja europejska?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Jest to instytucja odpowiedzialna za bieżącą politykę Unii oraz nadzorująca pracę wszystkich jej agencji. Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się tam gdzie siedziba główna Unii Europejskiej, czyli w Brukseli. Obecnie w skład Komisji wchodzi dwudziestu ośmiu członków, po jednym z każdego państwa Unii. Obecnie w Komisji Europejskiej pracuje ponad dwadzieścia pięć tysięcy urzędników. Od 2004 roku przewodniczącym Komisji jest Portugalczyk Jose Manuel Barroso. Komisja Europejska zajmuje się wszystkimi bieżącymi sprawami, które dotyczą funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli polityką rolną, gospodarczą, społeczną oraz polityką międzynarodową. Poprzednikiem Komisji Europejskiej była Wysoka Władza, która powstała w 1952 roku. W 199 roku Komisja miała zostać rozwiązana, ponieważ oskarżono ją o korupcję i nepotyzm. W późniejszych latach działania Komisji Europejskiej były bardzo często krytykowane i wpływały na nią skargi. Sprawami budżetu w Komisji Europejskiej zajmuje się polski ekonomista i polityk Janusz Lewandowski.

Twoja odpowiedź

12 + 5 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami