gdzie postawić przecinek w zdaniu?

gdzie postawić przecinek w zdaniu?

Pytania i Odpowiedzigdzie postawić przecinek w zdaniu?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Mianem przecinka określamy jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych. Przecinek ma za zadanie rozdzielić zdanie. Przecinek stawiany jest pomiędzy zdaniami złożonymi podrzędnie, czyli między zdaniem nadrzędnym oraz podrzędnym, w których występuje spójnik. Przecinek stawiamy również przed zdaniem nadrzędnym. Przecinka używamy również w sytuacji gdy wymieniamy bezpośrednio pojedyncze wyrazy. Przecinek jest używany również między zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo. Przecinek stawiamy również przed takimi spójnikami jak: a, ale, i, lecz, jednak, jednakże, zaś, wszakże, owszem, natomiast, tylko, tylko że, dlatego że, mimo że, chyba że, jedynie, przecież, raczej, tymczasem, za to oraz ponieważ. Przecinkiem oddzielamy również różnego typu wtrącenia. Wyrazy wyrażające okrzyk również oddzielane są przecinkiem. Wyrazy zakończone na -ąc, -wszy, -łszy są również oddzielane przecinkiem. Przecinkiem oddzielamy w zdaniu wyrazy i wyrażenia, które występują w wołaczu. Jak widać przecinek jest bardzo często stosowanym znakiem interpunkcyjnym. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

0 + 17 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami