ile czasu trwa badanie histopatologiczne

ile czasu trwa badanie histopatologiczne

Pytania i Odpowiedziile czasu trwa badanie histopatologiczne
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Badanie histopatologiczne polega na obejrzeniu pod mikroskopem pobranego materiału, którym może być na przykład wycięty w trakcje operacji narząd bądź też niewielka jego część pobrana za pomocą biopsji. Gdy już materiał dotrze do pracowni histopatologicznej musi on być specjalnie przygotowany, ponieważ może być oglądany dopiero naniesiony na szkiełko mikroskopowe. W procesie przygotowywania materiału, materiał zatapia się w wosku i kroi na bardzo cienkie skrawki. Następnie odwadnia się go i zabarwia. Cały proces trwa około siedmiu dni. Po takim czasie otrzymuje się wynik badania. Istnieje także możliwość przygotowania preparatu w trakcie operacji. Stosuje się do tego technikę mrożeniową i przygotowanie takiego preparatu trwa około pół godziny, jednak jakość uzyskanego preparatu jest niższa i potrzeba doświadczanego lekarza, aby prawidłowo zinterpretował materiał. Warto dodać, że to lekarz histopatolog stawia ostateczne rozpoznanie nowotworu na podstawie tego, że widzi w preparacie komórki zmienione nowotworowe.

Twoja odpowiedź

6 + 18 =