ile jest na świecie państw?

ile jest na świecie państw?

Pytania i Odpowiedziile jest na świecie państw?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Mianem państwa określamy organizację, która posiada monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Obecnie na świecie istnieją sto dziewięćdziesiąt trzy państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Watykan, czyli ogólna liczba to sto dziewięćdziesiąt siedem państw. Największym państwem świata jest Rosja, która zajmuje aż siedemnaście milionów kilometrów kwadratowych. Najbardziej zaludnionym państwem świata są natomiast Chiny, które liczą sobie ponad milion trzysta tysięcy obywateli, stanowi to dwadzieścia procent ogółu całej populacji świata, drugie pod tym względem są Indie. Najmniejszym państwem na świecie jest Watykan, który zamieszkiwany jest przez niespełna osiemset osób. Polska jest w tym zestawieniu dość solidna, zamieszkuje nasz kraj ponad trzydzieści osiem tysięcy ludzi, a powierzchnia Polski zajmuje ponad trzysta dwadzieścia dwa i pół tysiąca kilometrów kwadratowych. Bardzo duże dwa państwa znajdują się w Ameryce Północnej, jest to Kanada oraz Stany Zjednoczone.

Twoja odpowiedź

1 + 13 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami