Ile przysługuje dni urlopu?

Ile przysługuje dni urlopu?

Pytania i OdpowiedziIle przysługuje dni urlopu?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Urlop to czas wolny dla każdego pracownika, ustanowiony dzisiejszym prawem. Zależnie od rodzaju urlopu pracownik może pobierać wypłatę lub nie. Najbardziej znanym urlopem jest urlop wypoczynkowy. Przysługuje nam dwadzieścia dni jeżeli mamy staż mniejszy niż dziesięć lat, jeżeli staż jest większy niż dziesięć lat to otrzymujemy dwadzieścia sześć dni urlopu. Taki urlop powinien być uzgodniony wcześniej z pracodawcą. W okresie takiego urlopu nie możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi umowy. Następny z typów urlopów to urlop macierzyński. Przysługuje on kobietom, które w trakcie pracy urodziły dziecko i ma na celu odzyskanie sił po porodzie. Czas takiego urlopu wynosi zazwyczaj od dwudziestu do trzydziestu siedmiu tygodni, jednak jest to zależne od tego, które dziecko zostało urodzone. Urlop wychowawczy przysługuje osobą, które pracują co najmniej pół roku, trwa on do trzech lat, polega na opiece dziecka, które nie ukończyło czwartego roku życia. Urlop okolicznościowy to urlop, który dostajemy w nagłych wypadkach takich jak np. narodziny dziecka czy śmierć kogoś bliskiego, trwa on zwykle jeden lub dwa dni.

Twoja odpowiedź

10 + 6 =