Ile trwa kadencja burmistrza

Ile trwa kadencja burmistrza

Pytania i OdpowiedziIle trwa kadencja burmistrza
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Ustawa z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze burmistrza i prezydenta miasta, zastąpiła zarząd gminy właśnie tym jednoosobowym organem, który ma głównie kompetencje wykonawcze. Według jej zapisów jest on wybierany w wyborach powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich. Burmistrzem czyli przewodniczącym rady gminy ma prawo być każdy człowiek, który ma obywatelstwo polskie, posiada prawo wybieralności do rady gminy i musi mieć ukończone dwadzieścia pięć lat. Przyszły burmistrz nie musi zamieszkiwać na obszarze gminy. Wybrany jest ten kto otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów jego kadencja trwa 4 lata. Burmistrz przygotowuje projekty uchwał sejmikowych, określa w jaki sposób będą one wykonane, zarządza mieniem samorządu czyli gminy, ma dostęp do budżetu i wykonuje zapisy ustawy budżetowej, zatrudnia i oczywiście zwalnia samorządowych kierowników. Burmistrz może upoważniać inne organy lub osoby aby podejmowały działania za niego lub decydowały w mniej ważnych sprawach, jednak ostatecznie to on jest odpowiedzialny za wykonywanie swych kompetencji przed radą gminy.

Twoja odpowiedź

15 + 5 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami