ile trwa wymiana prawa jazdy

ile trwa wymiana prawa jazdy

Pytania i Odpowiedziile trwa wymiana prawa jazdy
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie pozwolenia do prowadzenia pojazdów mechanicznych np. samochodu, motocykla, autobusu itd. Wymiany prawa jazdy możemy dokonać w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy odpowiednim do miejsca zameldowania. Czas oczekiwania na dokument wynosi do 30 dni roboczych, może jednak ulec skróceniu, o czym poinformuje nas urzędnik. Dawniej prawo jazdy wydawane było na czas nieokreślony, obecnie zgodnie z nowelizacją ustawy do prawa Unii Europejskiej z grudnia 2013 okres ważności dokumentu to 15 lat. Istnieją też inne przyczyny, poza utratą ważności, skłaniające nas do wymiany prawa jazdy. Są to zmiany w widniejących na dokumencie danych: zmiana imienia, nazwiska, miejsca zameldowania. Wymianie podlega też zniszczenie blankietu prawa jazdy, uniemożliwiające jednoznaczną identyfikację posiadacza. Aby otrzymać nowy dokument należy wypełnić odpowiedni wniosek, dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm oraz dotychczasowy dokument. Opłata za wydanie nowego prawa jazdy wynosi 100 złotych. Blankiety prawa jazdy wytwarzane są przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Twoja odpowiedź

17 + 0 =