Ile trwało stworzenie świata?

Ile trwało stworzenie świata?

Pytania i OdpowiedziIle trwało stworzenie świata?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Królestwo boże według biblii jest to złożone z rządu bożego, który sprawują słudzy boży między innymi aniołowie. Spełniają oni różne funkcje przekazują komunikaty od Boga, również na jego polecenie otaczają opieką i ochroną osoby, które tego potrzebują. Królestwo boże jest rządzone przez Boga a po jego prawej stronie zasiada Jezus jako jego syn, obecnie na ziemi nie są prowadzone rządy królestwa niebieskiego. Ziemię według księgi rodzaju stworzył bóg w dni 6, w tym dnia ostatniego stworzył człowieka, z prochu oraz siły duchowej. Tak powstał Adam, natomiast Ewa potrzebowała jeszcze jego żebra do tego aby się narodzić. Siódmego dnia Bóg zrobił sobie przerwę. Jednakże warto zaznaczyć iż te 6 dni nie koniecznie musiało oznaczać 24 godziny tylko na przykład miliony lat. Później po popełnieniu grzechu pierworodnego według Biblii władzę nad Ziemią objął szatan, jednakże są to już jego dni ostatnie i zbliża się apokalipsa czyli czas wielkiej wojny, między rządem bożym a królestwami ziemskimi. Nie znaczy to jednak, że ludzi zostawiono na pastwę losu, według wierzeń chrześcijańskich bóg dał prawa i zasady określone nie tylko w prawie mojżeszowym czyli dekalogu, który każdy zna ale także i takie, które dotyczą innych dziedzin życia. Biblia potępia na przykład pijaństwo i wszelkie używki. Najważniejszą zasadą i prawem, jest żyć na podobieństwo Boga, naśladowanie Chrystusa, wiara w jednego boga, przestrzeganie wszystkich praw i zasad zawartych w Biblii

Twoja odpowiedź

12 + 0 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami