ile ważna jest recepta

ile ważna jest recepta

Pytania i Odpowiedziile ważna jest recepta
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Recepta lekarska jest to dokument, będący pisemnym zaleceniem lekarza dla farmaceuty oraz pośrednio dla pacjenta. Zawiera ona wskazania co do leku, który powinien być stosowany na dane schorzenia oraz dawki, w jakiej dany medykament powinien być przyjmowany. Każda recepta powinna zawierać również dane osobowe pacjenta oraz dane identyfikacyjne wystawiającego: lekarza, lekarza dentysty czy felczera. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich zasadniczo recepta powinna być zrealizowana w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia. Inaczej rzecz się ma w przypadku recepty na antybiotyki – wówczas recepta ważna jest tylko 7 dni. Czas ten ulega wydłużeniu w przypadku leków lub wyrobów medycznych sprowadzanych na zamówienie chorego z zagranicy – do 120 dni. Termin ważności recepty może być również wydłużony do 90 dni w przypadku tworzenia dla pacjenta leków immunologicznych np. szczepionek. Należy pamiętać jednak, że nie wszystkie leki i wyroby medyczne objęte są koniecznością posiadania recepty – wiele z nich można zakupić w aptece bez recepty.

Twoja odpowiedź

11 + 17 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami