Ile wynosi budzet polski?

Ile wynosi budzet polski?

Pytania i OdpowiedziIle wynosi budzet polski?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

W ramach demokracji w Polsce mamy trójpodział władzy. Dzielimy ją na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, teoretycznie każda z nich jest niezawisła i niezależna od siebie, jednak mimo tych konstytucyjnych haseł mają one na siebie wpływ. Władza ustawodawcza tworzy prawo, które wdraża w życie władza wykonawcza a sądy wykonują przepisy ustawy i realizują je w praktyce działając według norm. Tą pierwszą władzą czyli ustawodawczą pełnią posłowie i senatorowie czyli po prostu dwuizbowy sejm. Większe znaczenie ma ta pierwsza izba dla procesu ustawodawczego, składa się ona z czterystu sześć dziesięciu osób obdarzonych mandatami poselskimi. Budżet polski również jest rodzajem prawa więc ma formę ustawy. Projekt przedstawia, cztery miesiące po rozpoczęciu roku rząd, złożony z ministrów pod przewodnictwem premiera. Następnie na pierwszym czytaniu sejm się zapoznaje z projektem, na drugim zgłasza poprawki i wysłuchuje raportu komisji nadzoru finansowego, kolejnym elementem jest debata. Trzecie czytanie obejmuje już zatwierdzenie budżetu. Zazwyczaj budżet określa wydatki, dochody, zadłużenie państwa i tak w roku 2014 deficyt budżetu ma nie przekraczać 47,7 miliarda złotych, dochody państwa mają wynieść przeszło 276,9 miliarda złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 miliarda.

Twoja odpowiedź

6 + 16 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami