ile wynosi ciśnienie atmosferyczne

ile wynosi ciśnienie atmosferyczne

Pytania i Odpowiedziile wynosi ciśnienie atmosferyczne
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Jako normalne ciśnienie powietrza przyjmuje się ciśnienie słupa rtęci na poziomie morza przy temperaturze 0°C. Jego wartość wynosi 1013 hPa, czyli 760 mm Hg. Ciśnienie spada wraz ze wzrostem wysokości. Stąd, aby móc porównać rozkład ciśnienia na Ziemi, dokonuje się jego redukcji do poziomu morza. Na mapie, w poziomym rozkładzie ciśnienia przedstawionym za pomocą izobar, można wyróżnić wyże i niże baryczne W wyżu barycznym wartości ciśnienia wzrastają ku środkowi, w niżu zaś spadaj ą ku środkowi. Różnice ciśnienia wymuszają poziomy ruch powietrza od ciśnienia wyższego do niższego. Jest to ruch nazywany wiatrem. Położenie układów barycznych na Ziemi zmienia się, można jednak wyróżnić strefy stale obniżonego lub stale wysokiego ciśnienia, będą to strefa niżów okołorównikowych, strefa wyżów podzwrotnikowych (w szerokości geograficznej około 30°), strefa niżów szerokości umiarkowanych oraz strefa wyżów okołobiegunowych. Trwałość stref ciśnienia wiąże się ze strefowym rozkładem temperatury oraz z krążeniem (cyrkulacją) powietrza. W strefach tych występują również wiatry stałe, czyli niezmiennie wiejące z jednego kierunku.

Twoja odpowiedź

0 + 13 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami