jak napisać odwołanie

jak napisać odwołanie

Pytania i Odpowiedzijak napisać odwołanie
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Po napisanie odwołania należy sięgnąć wówczas, gdy nie zgadzamy się z decyzją sądu lub innego urzędu publicznego, a także na studiach, gdy decyzja rektora nie jest nam przychylna. Mamy prawo pisać odwołania i warto z tego prawa korzystać. Jak napisać dobre odwołanie? Po pierwsze, po odebraniu decyzji należy bardzo skrupulatnie wczytać się w nią, ponieważ może zawierać odniesienia do prawa, na podstawie którego odrzucono naszą prośbę lub podjęto nieprzychylną nam decyzję. Mamy więc czternaście dni, po otrzymaniu stosownego pisma, na wystosowanie odwołania. Odwołanie, które jest ważne, posiada całą nazwę organu pierwszej i drugiej instancji, do której się odwołuje. Elementy, które musimy zawrzeć: nasze dane kontaktowe: nazwisko, imię, adres, dalej dane odbiorcy odwołania, dane organu, do którego się odwołujemy, numer decyzji którą podważamy oraz datę jej wydania, następnie dobrze napisane uzasadnienie nie zgodzenia się z postanowieniem, ewentualne załączniki oraz ręczny podpis. Podajmy konkretne argumenty, aby nasze odwołanie miało moc i zostało przyjęte.

Twoja odpowiedź

19 + 14 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami