jak nazywana jest własność wchłaniania wody?

jak nazywana jest własność wchłaniania wody?

Pytania i Odpowiedzijak nazywana jest własność wchłaniania wody?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Własność wchłaniania woda nazywana jest higroskopijnością. Własność ta polega na podatności wchłaniania wilgotności, albo nawet w niektórych przypadkach wiązania się z wodą. Własność tę mają niektóre substancje. Należy pamiętać, że woda, która jest wchłaniana przez te substancje, może pochodzić z pary wodnej. Z kolei istotne jest, że ta para wodna znajdować się może w następujących miejscach: z wilgoci, która znajduje się w gruncie, powietrzu, z rosy (która ma zdolność do osadzania się na powierzchni różnych substancji) itp. Zjawisko higroskopijności ma miejsce gdy, woda przenika do wnętrza danego obiektu, w związku z jego wcześniejszym kontaktem z materiałem, mającym zdolności do higroskopijności. Biorąc pod uwagę fizyczny punkt widzenia, proces wchłaniania wilgoci może zachodzić w następujących przypadkach: adsorpcji lub rozpuszczania. Natomiast z chemicznego punktu widzenia może ono występować w następujących przypadkach: tworzenia hydratów oraz reakcji chemicznych zachodzących z wodą. Do przykładowych higroskopijnych substancji możemy zaliczyć m.in.: tlenek glinu, kwas siarkowy oraz wodorotlenek sodu.

Twoja odpowiedź

20 + 9 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami