jak wygląda egzamin FCE?

jak wygląda egzamin FCE?

Pytania i Odpowiedzijak wygląda egzamin FCE?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

FCE czyli w wolnym tłumaczeniu pierwszy angielski certyfikat jest to dokument, który poprzedza odpowiedni egzamin. Zdanie go jest przydatne jeśli chcemy studiować w języku angielskim lub język ten jest potrzebny nam podczas pracy. Egzamin wymaga znajomości języka na poziomie średniozaawansowanym i dokument ma ważność całe życie. Test sprawdza umiejętność, czytania i pisania a także komunikatywnego posługiwania się angielskim. Egzamin ma kilka etapów, są to, reading, writing, use of english, listening, speaking. Pierwszy z nich trwa godzinę i sprawdza umiejętność czytania tekstów angielskich z różnych materiałów prasowych, literatury pięknej beletrystyki. Drugi etap jest dłuższy od pierwszego o dwadzieścia minut i polega na napisaniu opowiadania, listu, eseju, sprawozdania, recenzji, artykułu. Wybieramy dwie formy. Trzeci trwa tyle co godzina lekcyjna i jest to test z gramatyki i słownictwa. Czwarty jest o pięć minut krótszy od poprzedniego i należy się w nim wykazać umiejętnością słuchania komunikatów z różnych źródeł. Ostatni jest najkrótszy z nich trwa czternaście minut i jest to rozmowa z innym zdającym lub egzaminatorem.

Twoja odpowiedź

2 + 9 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami