jakie jest znaczenie dyfuzji podczas wymiany gazowej

jakie jest znaczenie dyfuzji podczas wymiany gazowej

Pytania i Odpowiedzijakie jest znaczenie dyfuzji podczas wymiany gazowej
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

_Dyfuzja gazów_, czyli wzajemne przenikanie gazów<http://portalwiedzy.onet.pl/6153,,,,gazy,haslo.html>zachodzące w wyniku przemieszczania się cząsteczek pierwszego gazu pomiędzy cząsteczki drugiego. W zakresie medycyny i anatomii człowieka, dyfuzja najczęściej dotyczy wymiany gazów w płucach<http://portalwiedzy.onet.pl/62871,,,,pluca,haslo.html>. Jest to tzw. dyfuzja poprzez barierę pęcherzykowo-włośniczkową, odbywająca się pomiędzy środowiskiem gazowym tych pęcherzyków płucnych a ich środowiskiem płynnym krwi, która przepływa przez włośniczki płucne. Taka dyfuzja tlenu <http://portalwiedzy.onet.pl/42091,,,,tlen,haslo.html> odbywa się więc z pęcherzyków w kierunku krwi, natomiast tlenku<http://portalwiedzy.onet.pl/2470,,,,tlenek_wegla_iv,haslo.html>węgla IV odwrotnie. Taka cząsteczka tlenu, dostając się z obszaru danego pęcherzyka płucnego w kierunku cząsteczki hemoglobiny<http://portalwiedzy.onet.pl/74879,,,,hemoglobina,haslo.html> w tzw. erytrocycie, przenika przez warstwę surfaktantu oraz komórki nabłonka oddechowego pęcherzyka, również zahacza o płyn międzykomórkowy miąższu płucnego jak i śródbłonek naczyniowy włośniczki płucnej. Przenika również przez osocze, gdzie zawieszone są krwinki i błona komórkowa erytrocytu. Czynnikiem, szczególnie wpływającym na szybkość dyfuzji gazów w wyżej wymienionych warunkach, jest różnica stężeń, stosunkowo ciśnień cząstkowych w obu środowiskach. Dyfuzja w płucach jest podstawowym elementem wymiany gazów ustroju z otoczeniem. Zablokowanie tej dyfuzji prowadzi do śmierci poprzez uduszenie. Izabela Głód

Twoja odpowiedź

13 + 8 =