Jakie jest znaczenie mutacji w ewolucji organizmów?

Jakie jest znaczenie mutacji w ewolucji organizmów?

Pytania i OdpowiedziJakie jest znaczenie mutacji w ewolucji organizmów?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

RNA jest inaczej nazywany kwasem rybonukleinowym i podobnie jak DNA to nośnik genów każdej komórki Swoje miejsce ma w jądrze każdej komórki lub cytoplazmie. Ma on bardzo ważne znaczenie dla rozwoju przyszłego życia. DNAzawiera geny z których powstają przyszłe komórki, natomiast nie ma białek, w związku z tym łańcuch genetyczny nie może się duplikować a przyszłe komórki nie mogłyby się rozwijać i rozmnażać tworząc życie. W tym miejscu jest właśnie potrzebny kwas rybonukleinowy geny do rozwoju potrzebują struktury białkowej RNA pozwala ją wytworzyć. W każdej komórce automatycznie dochodzi do kopiowania genów z DNA na jedno-łańcuchowy RNA i wpołączeniu z białkami które może on wytworzyć dochodzi do rozwoju komórek. W związku z tym, że RNA posiada takie same geny jak DNA jest on bardzo podobny do macierzystego nosiciela genetycznego tylko jedno-niciowy jednakże pod względem ułożenia genetycznego jest on ułożony zawsze wpozycji lustrzanej do DNA. W związku z tym, że RNA jest konieczny do powstania jakiegokolwiek organizmu żywego występuje wiele rodzajów tego kwasu. Obydwa łańcuchy genówzawierają chronosomy, które mogą mutować czyli łączyć się i przekształcać. Dzięki czemu organizmy nabywają nowych niezbędnych cech i przystosowują się do nowych warunków. Tak jest nie tylko z innymi zwierzętami ale również z człowiekiem. W ten sposób zaniknęło nasze owłosienie, umiejętność ruszania uszami a niektórzy nie mają ostatniej pary żeber. Zwierzęta i ich genotyp mutuje bardziej, powstają nowe gatunki.

Twoja odpowiedź

9 + 8 =