jakie są najbardziej charakterystyczne cechy obrazu lessowego?

jakie są najbardziej charakterystyczne cechy obrazu lessowego?

Pytania i Odpowiedzijakie są najbardziej charakterystyczne cechy obrazu lessowego?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Mianem krajobrazu lessowego określamy tereny, w których znajdują się skały osadowe pochodzenia eolicznego. Krajobraz lessowy jest specyficznym krajobrazem. Do najważniejszych cech krajobrazu lessowego zaliczamy: występowanie urodzajnych gleb brunatnych oraz czarnoziemnych, zbiorowiska roślinne reprezentowane są zazwyczaj przez grąd, czyli wielogatunkowy las liściasty, występują świetliste dąbrowy, obecność muraw kserotermicznych, tereny lessowe w większości zajęte są przez pola uprawne. Krajobraz lessowy spotkamy fragmentami w Polsce, a mianowicie w takich regionach jak: Wyżyna Lubelska, Wyżyna Małopolska, Przedgórze Sudeckie oraz obrzeża Karpat. Krajobraz lessowy zaliczany jest do grupy krajobrazów wyżynnych. Krajobrazy lessowe są przede wszystkim miejscami, na których występuje dużo terenów uprawnych, poprzez swoją żyzną glebę pozwalają na różnego rodzaju uprawy. Są doskonałym miejscem dla ludzi, którzy zawodowo zajmują się rolnictwem i utrzymują się z produkcji i sprzedaży produktów rolnych. Szatkowski Tomasz

Twoja odpowiedź

0 + 8 =