jakie są przyczyny integracji europejskiej?

jakie są przyczyny integracji europejskiej?

Pytania i Odpowiedzijakie są przyczyny integracji europejskiej?
Zespół Qlix Personel zapytał 11 miesięcy temu

Mianem „Integracji europejskiej” określamy proces stopniowej integracji się państw Europy, zarówno pod względem gospodarczym, politycznym oraz prawnym. Istnieje wiele przyczyn, które spowodowały integrację. Jednak najważniejszych takich przyczyn jest kilka. Pierwszą taką przyczyną jest nawiązanie współpracy między państwami europejskimi. Kolejnym czynnikiem , który przyczynił się do integracji europejskiej jest strach i obawa przed wybuchnięciem w przyszłości wojny pomiędzy krajami Europy. Kolejny powód to chęć zwalczania w szybkim tempie głodu oraz restrukturyzacji gospodarek zrujnowanych przez wojnę, niestety było możliwe dzięki takim działaniom. Ostatnią już, ale za to bardzo ważną przyczyną jest dążenie państw europejskich do odzyskania dawnej pozycji w świecie , która utraciły w wyniku działań wojennych podczas II Wojny Światowej. Jak widać przyczyny były bardzo konkretne i wydaje się, że integracja europejska była nieunikniona. Obecnie coraz więcej krajów stara się integrować z innymi. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

9 + 13 =