jakie są wady genetyczne

jakie są wady genetyczne

Pytania i Odpowiedzijakie są wady genetyczne
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Wady genetyczne wywołują choroby genetyczne. Choroby genetyczne jest to grupa chorób wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, które mają znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu. Choroby te dzielą się na choroby niedziedziczące się oraz choroby genetyczne dziedziczące się. Rodzaje aberracji chromosomowych to np. trisomie (występowanie w komórce trzech chromosomów zamiast dwóch). Trisomia chromosomu 21 jest przyczyną tzw. zespołu Downa. Trisomia 13 pary chromosomów odpowiada za zespół Pataua, trisomia 18 pary chromosomów wywołuje zespól Edwardsa. Wiele chorób genetycznych jest spowodowanych zaburzeniami w liczbie chromosomów płci. Powodują one takie choroby jak: monosomia (zespół Turnera), zespół Klinefeltera. Mutacja genowa dotycząca składu nukleotydowego DNA powoduje delecje: zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół Angelmana oraz Pradera – Williego oraz zespół Williama. Istnieją też mutacje punktowe, które wywołują: hemofilie, mukowiscydozę, anemię sierpowatą, zespół Retta. Ewa Kubiena

Twoja odpowiedź

1 + 16 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami