jakie są wady i zalety procesu globalizacji?

jakie są wady i zalety procesu globalizacji?

Pytania i Odpowiedzijakie są wady i zalety procesu globalizacji?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Do wad procesu globalizacji zaliczamy powstawanie nierówności społecznych oraz społeczeństwa ryzyka. Nierówności te powiększają się nie tylko w sferze lokalnej, ale także w skalo globalnej. Jest to niestety mało uwzględniany problem globalny przez poszczególne państwa. Pomiędzy konkretnymi grupami ludzi występują różnice w uzyskiwanych przez nich dochodach. Zjawisko społeczeństwo ryzyka dotyczy nie tylko ekonomicznych kwestii, ale również stabilności pracy, naturalnego środowiska, zdrowia człowieka. Zjawisko społeczne obejmuje wszystkie klasy społeczne. Z kolei do zalet procesu globalizacji możemy zaliczyć przede wszystkim: upowszechnienie wiedzy na szeroką skalę, ułatwienie wymiany myśli oraz informacji, co umożliwia przyspieszenie rozwoju społecznego, rozwój lepszych, nowoczesnych technologii, które są wydajniejsze, proekologiczne oraz energooszczędne. Ponadto w ten sposób gospodarczo aktywizowane są poszczególne kraje, w których rozlokowano są bezpośrednie inwestycje. Ponadto zwiększa się w atrakcyjnych ekonomicznie regionach liczba inwestycji.

Twoja odpowiedź

14 + 5 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami