Jakie są warunki pływania ciał?

Jakie są warunki pływania ciał?

Pytania i OdpowiedziJakie są warunki pływania ciał?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Grecki filozof Archimedes odkrył prawo wyporu, nazwanym zresztą jego imieniem. Siedział w wannie pełnej wody i mył się co zdarzało mu się rzadko i gdy rozwiązał swój problem związany z królem Syrakuz. Władca wybrał się do Archimedesa aby ten sprawdził czy biżuteria a konkretnie korona została wykonana w całości ze złota. Jednak naukowiec nie mógł jej zniszczyć. Podczas kąpieli odkrył właśnie siłę wyporu i zastosował ją do rozwiązania problemu. Zanurzając koronę i bryłę złota w wodzie, ten drugi przedmiot był cięższy, więc jasnym było, że korona nie została wykonana w całości z tego cennego kruszcu. Patent odkryty przez Greka polegał na tym,, że przedmiot w wodzie jest lżejszy niż w powietrzu. Gdy jest zanurzony w cieczy to działa na nie siła wyporu, którą równa się ilości wody. Ciało będzie pływać po wodzie jeśli siła wyporu będzie większa bądź równa sile ciężkości, która ciągnie ciało do dołu. Największa siła ciężkości występuje podczas wrzucenia przedmiotu i stopniowo się zmniejsza gdy przedmiot się unosi. Czyli aby ciało pływało musi istnieć siła wyporu większa od innej siły działającej na ciało oraz po prostu woda.

Twoja odpowiedź

16 + 19 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami