Kim był Dąbrowski?

Kim był Dąbrowski?

Pytania i OdpowiedziKim był Dąbrowski?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Jan Henryk Dąbrowski żył w latach 1755 (urodził się w Pierzchowie w Małopolsce) – 1818 (zmarł w Winnej Górze w Wielkopolsce), był generałem. Od roku 1771 był w wojsku saskim, a od 1792 roku – w armii polskiej. Był uczestnikiem powstania kościuszkowskiego (w 1794 roku) w stopniu generała, a także dowódcą wyprawy do Wielkopolski w celu wywołania powstania. Odznaczył się również jako twórca Legionów Polskich we Włoszech w roku 1797. W 1806 roku był organizatorem powstania zbrojnego w Wielkopolsce przeciw Prusakom oraz dowódcą wielkopolskiego pospolitego ruszenia. W wojsku Księstwa Warszawskiego był dowódcą dywizji, uczestnikiem wojen w latach 1806 – 1807, 1809 i 1812 – 1813. Mianowany przez Napoleona naczelnym dowódcą wojska polskiego (30 października 1813 roku). Od 1815 roku był senatorem – wojewodą Królestwa Polskiego. Został uwieczniony w „Mazurku Dąbrowskiego”. Był autorem między innymi takich utworów jak: „Wyprawa do Wielkiej Polski w roku 1794” (wydany w 1839 roku) oraz „Pamiętnik wojskowy Legionów Polskich we Włoszech” (wydany w 1864 roku).

Twoja odpowiedź

13 + 12 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami