kim był kiedy żył i czego dokonał gall anonim?

kim był kiedy żył i czego dokonał gall anonim?

Pytania i Odpowiedzikim był kiedy żył i czego dokonał gall anonim?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Gall Anonim urodził się w XI wieku (niestety nie znamy jego dokładnej daty urodzenia), zmarł natomiast po roku 1116 (taką niezbyt dokładną datę śmierci Galla Anonima podają nam historycy). Gall Anonim był pierwszym kronikarzem, który działał na polskich ziemiach. Niestety mediewistyka nie podaje nam dokładnych wiadomości o tym panegiryście, również on sam nie pozostawił o sobie wielu informacji. Wiemy o nim tylko tyle, że był najprawdopodobniej benedyktyńskim mnichem pochodzącym z Wenecji, choć przez wiele setek lat uważano Galla Anonima za mnicha pochodzącego z Prowansji, czyli z ziem francuskich. Wiąże się go z kultem ku czci Św. Idziego w mieście Saint-Gilles, które obecnie należy do Francji oraz z klasztorem St. Gilles zlokalizowanym w mieście Somogyvarze, które znajduje się na Węgrzech. Natomiast przydomek Anonimus zyskał dzięki luźnemu zapiskowi pochodzącemu z XVI wieku, napisanemu przez słynnego dziejopisarza Marcina Kromera. Jest twórcą kroniki Polski tzw. Chronica Polonorum, które jest wybitnym dziełem literackim, w której spisał historię Polski.

Twoja odpowiedź

10 + 14 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami