kim był monteskiusz

kim był monteskiusz

Pytania i Odpowiedzikim był monteskiusz
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Monteskiusz był żyjącym na przełomie XVIII i XIX wieku francuskim filozofem i prawnikiem. Był też wybitnym pisarzem epoki oświecenia. Interesującym go tematem była forma sprawowania władzy i zarządzania państwami. Uznaje się go za prekursora idei trójpodziału władzy. Uważał on, że tylko oddzielenie władzy ustawodawczej od zatwierdzającej prawo (wykonawczej) pozwala prowadzić zrównoważone rządy. Monteskiusz stał na stanowisku, że tylko niezależne i niezawisłe sądy (bez nacisków politycznych) mogą wydawać prawidłowe i sprawiedliwe wyroki zarówno na obywateli, jak i na nadużywającą władzy klasę polityczną. Monteskiusz uznawany jest też za wybitnego filozofa, twórcę liberalizmu. W swym dziele „O duchu praw” przedstawił ideę idealnego państwa, w którym obywatele niejako na zasadzie umowy społecznej tworzą państwo, które to ma stać na straży ich bezpieczeństwa. W państwie powinna być też zapewniona wolność słowa dla wszystkich obywateli. Najważniejszą wartością społeczną jest według Monteskiusza własność prywatna.

Twoja odpowiedź

16 + 2 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami