kim jest syndyk?

kim jest syndyk?

Pytania i Odpowiedzikim jest syndyk?
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

Mianem syndyka określa się osobę, która była mianowana pod rządami starych regulacji prawnych. Była to osoba, która przede wszystkim zarządzała majątkiem przedsiębiorcy, znajdującego się w stanie upadłości. Dokonywała ona również podziału funduszy miedzy wierzycieli, oczywiście wszystko musiało odbywać się zgodnie z zasadami prawa upadłościowego oraz naprawczego. Można więc powiedzieć, że syndyk to funkcja likwidatora majątku w postępowaniu upadłościowym, które posiadało opcją likwidacyjną. Wyróżniało się także tak zwanego syndyka licencjonowanego, który jest specjalistą w zarządzaniu kryzysowym, pełni także funkcję menadżera rewitalizacji podmiotu podczas określonych problemów finansowych. Syndyk tylko w ostateczności na zlecenie sądu przeprowadza likwidacje podmiotu gospodarczego. Podczas procesu upadłościowego każdy syndyk pełni rolę kierownika jednostki. Zawód syndyka nie zalicza się do zawodów prawniczych, ponieważ do wykonywania tego zawodu nie jest nam potrzebna żadne wykształcenie prawnicze, aby uzyskać licencję. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

7 + 16 =