Kim są Flisacy?

Kim są Flisacy?

Pytania i OdpowiedziKim są Flisacy?
Zespół Qlix Personel zapytał 11 miesięcy temu

Flisacy w dawnej Polsce byli zorganizowaną grupą zawodową, która zajmowała się tylko i wyłącznie transportem wodnym towarów. Najwięcej wśród flisaków było chłopów, którzy zamieszkiwali wsie nadrzeczne. Z upływem czasu flisacy potrafili nawet utworzyć własną mowę oraz własne obyczaje. Sebastian Fabian Klonowic w jednym ze swoich poematów upamiętnił szczegółowo życie flisaków. Ostatni żujący flisak był Wincenty Pityński z Ulanowa, który zarobkowo zajmował się spławianiem drewna aż do 1963 roku. Obecnie Ulanów jest nazywany Stolicą Polskiego Ulanowa. W roku 1993 w tym mieście zostało utworzone Bractwo Flisackie pw. św. Barbary. Zrzesza ono osoby, których przodkowie wykonywali taki właśnie zawód. Główny cel bractwa to kultywowanie flisackich tradycji oraz rozwój ziemi ulanowskiej. Obecnie Bractwo czyni starania, aby zawód flisaka znajdował się na liście światowego dziedzictwa UNESCO jako zawód ginący. Kierowaniem tratwy i spływem zajmował się starszy flisak, który zwany był bardzo często retmanem.

Twoja odpowiedź

2 + 19 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami