Kto jest zarządcą drogi wewnętrznej?

Kto jest zarządcą drogi wewnętrznej?

Pytania i OdpowiedziKto jest zarządcą drogi wewnętrznej?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Drogi jak wiadomo służą do poruszania się pojazdów mechanicznych typu samochody osobowe, ciężarowe, autobusy i innego rodzaju pojazdów. Sieć dróg istnieje w całym kraju i tak mamy trasy krajowe, autostrady oraz gminne, te ostatnie mają charakter uzupełniający w stosunku do krajowych i wewnętrzne czyli takie co do których nie ma zapisów w ustawie o drogach publicznych. Jeśli gminne trasy są zarządzane jak sama nazwa podpowiada przez gminę to kto zarządza drogami wewnętrznymi. Tutaj sprawa jest skomplikowana, ponieważ zazwyczaj zarządza nią właściciel terenu na którym się znajduje. Starostwo lub wójt ogłaszają przetarg o charakterze publicznym. Ma on za zadanie wyłonić firmę lub osobę, która będzie zarządzać tą częścią miasta czy wsi. Do przetargu, który ma charakter jawny i ogłaszany jest z odpowiednim wyprzedzeniem może zgłosić się każdy, jeśli przedstawi wystarczająco atrakcyjną ofertę to gmina czy starostwo lub nawet miasto będzie opłacało ją. Natomiast zadaniem tej osoby czy firmy jest dbanie o drogę, czyli np. posypanie jej w trakcie zimy, jeśli w jej pobliżu są domy prywatne to o chodniki znajdujące się w obrębie mieszkalnym danej osoby dba właściciel posesji.

Twoja odpowiedź

5 + 16 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami